Friday, April 2, 2010

TROJAN HORSE

Trojan Horse
Trojan horse atau kuda trojan adalah perisian yang digunakan untuk memperdayakan mangsa supaya memuat turunkan virus. Tidak ada siapa yang akan memuat turunkan virus atau worm dengan sengaja. Oleh itu tidak ada perisian yang mengandungi virus yang menamakan fail mereka “aku lah virus.exe”
Kebanyakaannya menamakan perisian mereka nama yang kita tidak sangka yang ianya adalah virus .Sebagai contoh, macro virus yang terdapat didalam word kadangkala  dihantar sebagai perisian permainan. Ini adalah seperti juga zaman penaklukan Rusia di Afganistan dimana bom dimasukkan kedalam anak patung atau permainan. Ianya akan meletup jika ianya digerakkan

No comments: